Månad: januari 2015

Ambulansstationen har börjat byggas

I slutet på november sattes spaden i marken för den nya ambulansstationen. Vi bygger stationen i området Lövåsen, vid bilprovningen. Stationen blir länets största med 11 portar och plats för en storbil. Ambulansstationen förväntas så klar under 2016. Till denna byggnation kommer vi leverera stålkonstruktioner genom Tegelstaden Bygg AB.