Betydande miljöaspekter.

Våra betydande miljöaspekter är främst utsläpp till luft genom transporter samt elanvändning och uppvärmning av lokaler.

Vi disponerar 58 st fordon varav 18 st med ren eldrift och har kontor och verkstad samt lager på 5363 m2.

Elförbrukning:

Vi har 8 st nya solcellsanläggningar i Katrineholm och Vingåker.  Det är 783 solpaneler från Trina Solar samt växelriktare från svenska Ferroamp. Total installerad effekt 330 kWP.

Vår ambition är att våra fastigheter skall producera sin egen el

Vi minskar kontinuerligt vår energiförbrukning genom ersätta kvicksilverarmaturer till LED och komplettera med närvarostyrd belysning.
Elen vi använder är 100% förnybar.

Total elförbrukning 2022: 391889 kWh

Värme: 

Uppvärmning av våra lokaler sker i huvudsasak igenom fjärrvärme, bergvärme
och luftvärmepumpar. Fjärrvärmen produceras främst av biobränslen.

Total värmeförbrukning 2022

Fjärrvärme: 251217 kWh

Bergvärme: 32050 kWh

Transporter

Vi har idag 58 st fordon varav 18 st är rena elbilar.

Våra fordon förbrukade 2022 bränsle enligt nedan:

Diesel: 23246  liter

Bensin: 4093 liter

Vid nyinvestering av fordon skall fordon uppfylla minst miljökrav EU6. 
Vi försöker undvika onödiga resor genom distansmöten samt samåka
eller välja tåg där detta är möjligt.

Vid nyköp av fordon strävas det åt att välja fordon med ren el drift.1

Data presenterade ovan omfattar 2022 förbrukning på bolagen Oppunda Invest AB, Oppunda Svets & mekanik AB och  Oppunda EL i Katrineholm och Vingåker

Energieffektivare lösningar

Lokaler:
Oppunda svets & mekanik  har minskat  sin energiförbrukning med ca 41 % sedan 2021.
Genom att byta ut äldre belysning till LED samt införa närvarostyrd belysning i alla lokaler.
Ny luft varvtalstyrd kompressor samt hålla bättre koll på läckage.
Nya portar och solpaneler har installerats.

Minskningen gjordes samtidigt som bolaget hade en omsättningsökning på 55%.

Kunder:
Vi hjälper våra kunder att välja miljövänligare produkter och hitta energieffektivare lösningar.

Leverantörer:
Vi arbetar med att prioritera de leverantörer som arbetar med ett aktivt miljöarbete. Vi arbetar aktivt med våra leverantörer för att få fram miljövänliga produkter och spara energi.