Affärsidé

Svetsade stålprodukter för bygg och industri.

Kärnvärderingar

Oppunda Svets & Mekanik AB har byggt upp sina strategier runt fyra kärnvärderingar som utgör de strategiska baserna för företagens verksamhet.

LOKALT Att vara lokal innebär att skapa trovärdighet i det personliga mötet. Att vara lokal innebär också att i den globala världen utan gränser, skapa hemma hörighet och hemkänsla lokalt för kunderna. Som lokalt företag tar vi ansvar för vår totala verksamhetsmiljö.

TILLGÄNGLIGT Tillgänglighet är en förutsättning för den personliga relationen. Tillgänglighet innebär närvaro och snabba besked och beslut och är en konkurrensfördel, inte ett tillval.

PERSONLIGT BEMÖTANDE Det personliga bemötandet ska innebära att kunden känner igen sig. Vi skall genom vår kunskap om kunden förmedla att man har överblick över kundens situation och utifrån detta erbjuda kunden en helhet. Personligt bemötande innebär också att i kundkontakten visa förståelse och empati för kundens unika situation.

LÖNSAMT Genom att skapa resultat i företaget, skapar vi stabilare företag, säkrare arbete och möjlighet att utvecklas positivt.