Elektrofläkt Miljösystem är sedan mars 2011 en del av Oppunda Svets & Mekanik AB

Svensktillverkade Radialfläktar / RökgasfläktarElektrofläkt har konstruerat och tillverkat industrifläktar i mer än 60 år. 

Vi har egen tillverkning av radialfläktar. Radialfläktarna kan utrustas med olika hjul beroende på ändamål

Välj mellan stål, aluminium och rostfritt syrafast stål.

Radialfläktarna kan fås med olika tryck och flöden.

Finns i olika utföranden, direktdrift, remdrift eller axelkoppling, beroende på ändamål.

Vår specialité är rökgasfläktar för varma gaser. Samtliga fläktar kan även levereras gnistsäkra för explosiva miljöer.

Radialfläkt Radialfläkt

Energi beräkning

Vi gör beräkningar gällande tryck flöde för att hitta fläkten med optimal verkningsgrad och energiförbrukning. För ytterliggare energieffektivisering erbjuds frekvensstyrning med tryck eller flödes reglering.

Fläktarna kan även fås med energieffektiva motorer i IE3 klassning. Läs mer: Motorer

Våra radialfläktar för rökgaser finns i nedanstående standardvarianter:

Lågtrycksfläktar
(500 - 1500 pa)
(50 - 60000 M3)
LDB Böjda skovlar 
LDP Plana skovlar
LDS Radiella raka skovlar
Låg / Mellantrycksfläktar
(1000 - 4500 pa)
(800-110000 M3)
LMP Plana skovlar
LMB Böjda skovlar
LMS Radiella raka skovlar
Mellantrycksfläktar
(1000 - 1500 pa)
(360-64000 M3)
MDB Böjda skovlar 
MDP Plana skovlar
MDS Radiella raka skovlar
Högtrycksfläktar
(1000 - 12000 pa)
(100-45000 M3)
HMB Böjda skovlar
HMP Plana skovlar
HMS Radiella raka skovlar
.

Blåsriktning på din rökgasfläkt anpassas just efter dina behov

H45
blas1_110
H1
blas2_110
H2
blas3_110
H3
blas4_110
H4
blas5_110
.
V1
blas6_110
V2
blas7_110
V3
blas8_110
V4
blas9_110
V45
blas10_110
.

Radialfläktar / Rökgasfläktar /Industrifläktar

P hjul  (Plana skovlar)

P hjul (Plana skovlar)

Används för:
Transport av mindre stofthaltig luft eller andra gaser

Verkningsgrad:
Relativt hög verkningsgrad.

B-hjul (Böjda skovlar)

B-hjul (Böjda skovlar)

Används för:
Transport av ren luft eller andra gaser

Verkningsgrad:
Hög verkningsgrad relativt låg ljudnivå

S-hjul (Radiella skovlar)

S-hjul (Radiella skovlar)

Används för:
Transport av stoft eller andra materialtransporter.

Verkningsgrad:
Lägre verkningsgrad.

.

Material: Fläkthjul tillverkas i stål, aluminium, rostfritt eller syrafast

Behovet av fläkthjul varierar. 
Elektrofläkt tillverkar ett brett sortiment av fläkthjul för varma gaser och ett flertal andra behov.

Vi skräddarsyr fläkthjul efter dina behov. Vi cad-ritar och tillverkar fläkthjul med:

  • Bakåtböjda skovlar
  • Plana bakåtställda skovlar
  • Raka radiella skovlar

Fläkthjulen är både statiskt och dynamiskt balanserade. Tillverkas i stål, aluminium, rostfritt eller syrafast.

Fläkthjulen är både statiskt och dynamiskt balanserade.

Efter önskemål och uppgifter så cad-ritar vi och tillverkar fläkthjul.

Balansering

"Hjärtat i verksamheten"

  • Vi balanserar alla fläkthjul vi levererar i vår stationära balanseringsmaskin.

  • Balansering sker både dynamiskt och statiskt

  • Vårat serviceteam vibrationsmäter samt utför balansering på plats.

  • Vi balanserar även fläkthjul av andra fabrikat

Balansering

.