Elmotorer

Vi säljer energieffektiva elmotorer från de större tillverkarna.

Vi är samarbetspartner med ABB, BEVI och Busck.

Vi tillhandahåller ABB produkter både motorer och frekvensomformare.

Vi tillhandahåller Busck motorer samt Brook Cromptons. 
Busck motorer lagerförs i Kållered utanför Göteborg.
Läs mer om Busck sortiment  på www.busck.se

Lagersök ifall motorn du behöver finns på lager

Prislistor motorer:
Busck katalog 2020 Komplett katalog
Busck elmotorer 2020
Brook Crompton elmotorer 2020

Motorer för explosionsfarlig miljö 2020
Övriga motorer 2020
Danfoss frekvensomriktare 2020
Mecc Alte generatorer 2020
Busck växlar 2020
Premium Stephan växlar 2020
Sacemi kylvätskepumpar 2020

 

Vi tillhandahåller BEVI motorer.
Bevi motorer lagerförs i Blomstermåla samt har även egen motorverkstad för specialmotorer.
Läs mer på BEVIS hemsida.

Har du koll på de nya verkningsgradskraven?

Med anledning av att EU-kommissionen har fattat beslut om uppdateringar av verkningsgradskrav för elmotorer vill vi informera er om vad förändringarna kommer att innebära.

Uppdateringarna kommer att genomföras i två steg. 

Det första träder i kraft 2021-07-01 och det andra 2023-07-01. För vår del innebär steg 1 att Busck 3-fasmotorer 0,12-0,74kW samt bromsmotorer kommer att få en ny aluminiumstomme, den så kallade TA-serien, istället för den gamla MS-serien. Motorer för korttidsdrift samt 2-hastighetsmotorer kommer fortsatt vara i MS-serien. Steg 2 innebär att även 1-fasmotorerna kommer att levereras i TA-serien.

Steg 1 2021-07-01: 3-fasmotorer 2–8 poler (inklusive broms-, Ex- och frekvensstyrda motorer). IE2 0,12–0,74 kW, IE3 0,75–1000 kW. Gäller ej Ex eb.

Steg 2 2023-07-01: 1-fas och Ex eb. IE2 0,12–1000 kW3-fas förutom 8 poler, bromsmotorer och Ex eb. IE4

Välj en motor med högsta verkningsgrad – få lägsta livscykelkostnaden

Billig motor blir ofta dyr

Inköpspriset står ofta för ca 5 % av en motors livscykelkostnad, medan ca 90 % är elkostnader. Eftersom en motor ofta är i drift i flera decennier och det är troligt att elpriset långsiktigt är stigande, riskerar energikostnaderna att öka ytterligare med tiden. Det blir alltså troligen ännu dyrare med tiden att ha installerat en billigare motor med lägre verkningsgrad. Tänk också på att många produkter där motorer byggs in, t.ex. pumpar, förses med motorer med låg verkningsgrad för att priset ska hållas nere. Försök därför pressa leverantörer även av sådan utrustning på vilken verkningsgradsklass motorn motsvarar.

 

Hög verkningsgrad = bättre motor
Lägre förluster ger lägre temperatur. Det möjliggör lägre buller (mindre fläktljud), minskar underhållskostnaderna och förlänger livslängden avsevärt. Vidare har motorn bättre överlastkapacitet samt tolerans mot över- och underspänning respektive övertoner. Dessutom har en motor med högre verkningsgrad ofta mer extrautrustning.

När lönar det sig att välja en motor med bästa verkningsgrad?
Vi rekommenderar att man väljer motorer med högsta verkningsgrad när de ska gå 4000 h/år eller mer för att få bästa ekonomi. Vill man göra beräkningar rekommenderar vi vårt program EffSave (se ”Verktyg” på www.abb.se/motorer&generatorer), där man snabbt och lättåskådligt kan jämföra motorer med olika verkningsgrad.