Byggnadssmide

Förse oss med alla uppgifter om ert byggprojekt, så erhåller du omgående en offert från oss som passar.

Läs mer om våra produkter nedan.

Svetsning

Vi är även certifierade gällande svetsning enligt EN 3834(-3).

Stålkonstruktioner

Vi utför för både tillverkning och montage enl. EN1090-2.

Stålpelare

Tillverkning av kundanpassade pelare enligt EN 1090-2

Traversmontage

Tillverkning och montage av traversbanor.

Trappor

Tillverkar och montage av trappor.

Räcken

Tillverkning och montage av räcken.

Nyheter