Månad: september 2014

Vi är certifierade enligt EN 1090-1 bärande stålkonstruktioner.

Från och med 1 juli 2014 skall bärverksdelar av stål som levereras till en byggarbetsplats vara CE-märkta. Vi är certifierade enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Vi är också certifierade i enlighet med SS-EN 1090-1, mot kraven i SS-EN 1090-2 (EXC 1 & EXC 2), vilket tillåter oss att CE-märka våra produkter. […]