Svensktillverkade Radialfläktar / Rökgasfläktar

Elektrofläkt har konstruerat och tillverkat industrifläktar i mer än 60 år. 

Elektrofläkt Miljösystem är sedan mars 2011 en del av Oppunda Svets & Mekanik AB

Vi har egen tillverkning av radialfläktar. Radialfläktarna kan utrustas med olika hjul beroende på ändamål

Välj mellan stål, aluminium och rostfritt syrafast stål.

Radialfläktarna kan fås med olika tryck och flöden.

Finns i olika utföranden, direktdrift, remdrift eller axelkoppling, beroende på ändamål.

Vår specialitet är rökgasfläktar för varma gaser. Samtliga fläktar kan även levereras gnistsäkra för explosiva miljöer.

Energi beräkning

Vi gör beräkningar gällande tryck flöde för att hitta fläkten med optimal verkningsgrad och energiförbrukning. För ytterliggare energieffektivisering erbjuds frekvensstyrning med tryck eller flödes reglering.

Fläktarna kan även fås med energieffektiva motorer i IE3 klassning

Våra radialfläktar för rökgaser finns i nedanstående standardvarianter:

Lågtrycksfläktar
(500 – 1500 pa)
(50 – 60000 M3)
LDB Böjda skovlar 
LDP Plana skovlar
LDS Radiella raka skovlar

Låg / Mellantrycksfläktar
(1000 – 4500 pa)
(800-110000 M3)
LMP Plana skovlar
LMB Böjda skovlar
LMS Radiella raka skovlar

Mellantrycksfläktar
(1000 – 1500 pa)
(360-64000 M3)
MDB Böjda skovlar 
MDP Plana skovlar
MDS Radiella raka skovlar

Högtrycksfläktar
(1000 – 12000 pa)
(100-45000 M3)
HMB Böjda skovlar
HMP Plana skovlar
HMS Radiella raka skovlar

Blåsriktning på din rökgasfläkt anpassas just efter dina behov

Radialfläktar / Rökgasfläktar /Industrifläktar

P hjul (Plana skovlar)

Används för:
Transport av mindre stofthaltig luft eller andra gaser

Verkningsgrad:
Relativt hög verkningsgrad.

B-hjul (Böjda skovlar)

Används för:
Transport av ren luft eller andra gaser

Verkningsgrad:
Hög verkningsgrad relativt låg ljudnivå

S-hjul (Radiella skovlar)

Används för:
Transport av stoft eller andra materialtransporter.

Verkningsgrad:
Lägre verkningsgrad.

Material: Fläkthjul tillverkas i stål, aluminium, rostfritt eller syrafast

Behovet av fläkthjul varierar. 
Elektrofläkt tillverkar ett brett sortiment av fläkthjul för varma gaser och ett flertal andra behov.

Vi skräddarsyr fläkthjul efter dina behov. Vi cad-ritar och tillverkar fläkthjul med:

  • Bakåtböjda skovlar
  • Plana bakåtställda skovlar
  • Raka radiella skovlar

Fläkthjulen är både statiskt och dynamiskt balanserade. Tillverkas i stål, aluminium, rostfritt eller syrafast.

Fläkthjulen är både statiskt och dynamiskt balanserade.

Efter önskemål och uppgifter så cad-ritar vi och tillverkar fläkthjul.

Balansering

”Hjärtat i verksamheten”

  • Vi balanserar alla fläkthjul vi levererar i vår stationära balanseringsmaskin.
  • Balansering sker både dynamiskt och statiskt
  • Vårat serviceteam vibrationsmäter samt utför balansering på plats.
  • Vi balanserar även fläkthjul av andra fabrikat