Certifierat Svetsföretag Katrineholm

Certifierat Svetsföretag, Katrineholm

Oppunda Svets & Mekanik AB är en certifierad svetsföretag i Katrineholm som tillverkar stålkonstruktioner  Prefab- och byggindustrin.

Vi ställer höga krav på oss själva och inom produktionen.

Därför är alla våra svetsare certifierade enligt SS-EN 287-1 / SS-EN 9606-1

CE-märkta produkter från en certifierad svetsföretag i Katrineholm

Med CE-märkningen intygar vi att produkterna som vi tillverkar uppfyller grundläggande krav på hälsa, miljö, säkerhet och andra väsentliga egenskaper, samt att vi följer en föreskriven kontrollprocedur.

Vi är även certifierade enligt ISO 3834(-3). Denna standard beskriver hur kvalitetssäkring vid svetsning skall åstadkommas och är ett krav för att få svetsa enligt EN 1090.

Oppunda Svets & Mekanik AB garanterar bl.a. i och med den ståldokumentation som överlämnas efter utförd entreprenad att:

  • Rätt materialkvalitet har använts
  • De svetsarbeten som utförts har blivit utförda av behörig svetsare
  • Svetsarbetena har följt svetsdatablad (WPS) och svetsplaner
  • Svetsstandarden 3834-2 efterlevts
  • Alla moment i arbetet är kontrollerade enligt framtagen montageplan och egenkontroll
  • Avvikelser dokumenterats
  • Ingående komponenter har kontrollintyg
  • Underleverantörer har följt regelverket
  • Maskiner och mätverktyg som använts har kalibrerings- och valideringsintyg
  • Svetsare och övrig personal fortlöpande utbildas och uppdateras gällande metoder, regler och yrkesspecifik kunskap

Kontakta därför oss om ni vill ha produkter av hög kvalitet, tillverkad av en erfaren certifierad svetsföretag i Katrineholm.