Oppunda Svets & Mekanik AB i Katrineholm säljer energieffektiva elmotorer från de större tillverkarna.

Vi är samarbetspartner med ABB, BEVI och Busck

Vi tillhandahåller ABB produkter både motorer och frekvensomformare.

Vi tillhandahåller BUsck motorer samt Brook Cromptons.
Busck motorer lagerförs i Kållered utanför Göteborg.
Läs mer om Busck sortiment  på www.busck.se

Lagersök ifall motorn du behöver finns på lager

Prislistor motorer: 
Busck elmotorer prislista  Elmotorer EX Prislista  Högtempratursmotorer  Övriga motorer  1-fas elmotorer


Busck lagerför även IE4 motorer från byggstorlek 160 dvs 11 kW och större.

Busck säljer i huvudsak fem olika produktkategorier, elmotorer, generatorer, kuggväxlar, snäckväxlar och frekvensstyrningar.

Vi tillhandahåller BEVI motorer.
Bevi motorer lagerförs i Blomstermåla samt har även egen motorverkstad för specialmotorer.
Läs mer på BEVIS hemsida.

Nytt lagkrav.

Sedan 2011-06-16 finns inom EU lagkrav på lägsta tillåtna verkningsgrad för de flesta elmotorer som tillverkas inom eller importeras till EU. Undantaget är bland annat motorer för explosionsfarliga omgivningar och motorer som är integrerade i en maskin så att man inte kan mäta elmotorns verkningsgrad separat. 2, 4 och 6-poliga motorer från 0,75 till 375 kW med märkvärden för kontinuerlig drift omfattas. Numera benämns verkningsgradsklasserna IE1, IE2, IE3 och IE4. Högre siffra anger högre verkningsgrad.