Certifierad smidesverkstad, Katrineholm

Oppunda Svets & Mekanik AB är en certifierad smidesverkstad i Katrineholm som tillverkar stålkonstruktioner Prefab- och byggindustrin.

Vi ställer höga krav på oss själva och inom produktionen.

Därför är alla våra svetsare certifierade enligt SS EN 287

Utöver det så har vår svetsansvarige ett IWS-certifikat (International Welding Specialist).

Kontakta ett certifierad smidesverkstad i Katrineholm

Att anlita en certifierad smidesverkstad innebär att ni som kunder och beställare inte behöver anlita utomstående sakkunniga för att kontrollera tillverkningen.

Vi är certifierade enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).
Vi är också
certifierade i enlighet med SS-EN 1090-1, mot kraven i SS-EN 1090-2 (EXC 1 & EXC 2), vilket tillåter oss att CE-märka våra produkter.

CE-märkta produkter från en certifierad smidesverkstad i Katrineholm

Med CE-märkningen intygar vi att produkterna som

vi tillverkar uppfyller grundläggande krav på hälsa, miljö, säkerhet och andra väsentliga egenskaper, samt att vi följer en föreskriven kontrollprocedur.

Vi är även certifierade enligt ISO 3834(-3). Denna standard beskriver hur kvalitetssäkring vid svetsning skall åstadkommas och är ett krav för att få svetsa enligt EN 1090.

Oppunda Svets & Mekanik AB garanterar bl.a. i och med den ståldokumentation som överlämnas efter utförd entreprenad att:

  • Rätt materialkvalitet har använts
  • De svetsarbeten som utförts har blivit utförda av behörig svetsare
  • Svetsarbetena har följt svetsdatablad (WPS) och svetsplaner
  • Svetsstandarden 3834-2 efterlevts
  • Alla moment i arbetet är kontrollerade enligt framtagen montageplan och egenkontroll
  • Avvikelser dokumenterats
  • Ingående komponenter har kontrollintyg
  • Underleverantörer har följt regelverket
  • Maskiner och mätverktyg som använts har kalibrerings- och valideringsintyg
  • Svetsare och övrig personal fortlöpande utbildas och uppdateras gällande metoder, regler och yrkesspecifik kunskap

Kontakta därför oss om ni vill ha produkter av hög kvalitet, tillverkad av en erfaren certifierad smidesverkstad i Katrineholm.