Oppunda Svets & Mekanik AB i Katrineholm säljer Bevi elmotorer samt
frekvensomformare från Delta.


Elmotorer är den mest välkända produkten från BEVI. 

Elmotorer

.