Nyheter

Äldre inläggNyare inlägg

Mjölnaren / Norrköping

Publicerat 2016-06-15 av Oscar Samuelsson

Vi är nu i startskedet med pelare leveranser till projekt Kv. Mjölnaren i Norrköping åt Tegelstaden Bygg AB.

Karlavagnen / Norrköping

Publicerat 2016-06-15 av Oscar Samuelsson

Vi har nu fått uppdrag att tillverka pelare till Kv. Karlavagnen Norrköping på uppdrag av Flens Byggelement.

Kv. Spinnerskan, Nyköping

Publicerat 2016-01-28 av Oscar Samuelsson

Vi har fått smides entreprenaden i samband med ombyggnation av industrilokaler till lägenheter på Kv Spinnerskan i Nyköping. Uppdraget utförs åt PEAB.

 

Kv. Hjorten, Katrineholm

Publicerat 2016-01-27 av

Vi har fått uppdraget att tillverka stålpelarna till Kv. Hjorten i Katrineholm. Detta på uppdrag av Tegelstaden Bygg AB.

Solskydd monterat på ambulansstation

Publicerat 2015-08-27 av Oscar Samuelsson

Ny medarbetare

Publicerat 2015-03-19 av

Vi vill nu hälsa Henrik Wigren välkommen till oss som projektledare.
Henrik kommer att börja hos oss den 23/3 och kommer ersätta Markus Ekengren.

Henrik har tidigare arbetat på Cesium i Katrineholm som tillverkar säkerhetsprodukter.

 

Henrik Wigren
Projektledare

Telefon: 0150-48 91 27
Mobil: 076 127 05 15
Fax: 0150-48 91 05
henrik.wigren[at]oppundasvets.se

 

Ambulansstationen har börjat byggas

Publicerat 2015-01-04 av Oscar Samuelsson

I slutet på november sattes  spaden i marken för den nya ambulansstationen. Vi bygger stationen i området Lövåsen, vid bilprovningen.

Stationen blir länets största med 11 portar och plats för en storbil. Ambulansstationen förväntas så klar under 2016.

Till denna byggnation kommer vi leverera stålkonstruktioner genom Tegelstaden Bygg AB.

Vi är certifierade enligt EN 1090-1 bärande stålkonstruktioner.

Publicerat 2014-09-16 av

Från och med 1 juli 2014 skall bärverksdelar av stål som levereras till en byggarbetsplats vara
CE-märkta.

Vi är certifierade enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Vi är också certifierade i enlighet med SS-EN 1090-1, mot kraven i SS-EN 1090-2 (EXC 1 & EXC 2), vilket
tillåter oss att CE-märka våra produkter.

Med CE-märkningen intygar vi att produkterna som
vi tillverkar uppfyller grundläggande krav på hälsa, miljö, säkerhet och andra väsentliga
egenskaper, samt att vi följer en föreskriven kontrollprocedur.

Vi är även certifierade enligt ISO 3834(-3). Denna standard beskriver hur kvalitetssäkring vid
svetsning skall åstadkommas och är ett krav för att få svetsa enligt EN 1090.

Oppunda Svets & Mekanik AB garanterar bl.a. i och med den ståldokumentation som
överlämnas efter utförd entreprenad att:

  • Rätt materialkvalitet har använts
  • De svetsarbeten som utförts har blivit utförda av behörig svetsare
  •  Svetsarbetena har följt svetsdatablad (WPS) och svetsplaner
  • Svetsstandarden 3834-2 efterlevts
  • Alla moment i arbetet är kontrollerade enligt framtagen montageplan och egenkontroll
  • Avvikelser dokumenterats
  • Ingående komponenter har kontrollintyg
  • Underleverantörer har följt regelverket
  • Maskiner och mätverktyg som använts har kalibrerings- och valideringsintyg
  • Svetsare och övrig personal fortlöpande utbildas och uppdateras gällande metoder, regler och yrkesspecifik kunskap

   

Äldre inläggNyare inlägg

.