Vi är medlemmar och stödjer:

KTC Intressenter

KTC intressenter som är delägare i KTC Katrineholms Tekniska College.

http://www.katrineholm.se/KTC/Startsida/

 

Västra Sörmlands Näringsliv

(VSN) är en ideell förening med 33 medlemsföretag från Katrineholm, Flen och Vingåker med totalt ca 1800 anställda.

De flesta företagen verkar inom verkstadsindustrin med dess underleverantörer. Läs mer om medlemsföretagen.

Föreningen har ett stort engagemang i skolfrågor på samtliga nivåer, i regionens näringslivsfrågor och för samverkan och nätverkande inom regionen.

Redan i mitten av 50-talet etablerades föreningen och har sedan dess arbetat för att bedriva gemensamma utvecklingsinsatser med syfte att bevaka och främja det industriella näringslivet i regionen.

Genom ett engagemang i Katrineholms Tekniska College erbjuder ett större antal medlemmar i föreningen tillsammans med Katrineholms kommun attraktiva, tekniskt inriktade utbildningar. Dessa leder till en yrkeskarriär inom industrin men även till fortsatta högre studier.

För att uppmuntra och stimulera ungdomars entreprenörskap och företagsamhet stöder föreningen Ung Företagsamhet.

Genom en omfattande stipendieverksamhet uppmärksammar och uppmuntrar vi i första hand elever på teknikorienterade gymnasieprogram.

www.vasona.se

 

Montico svetsnätverk

Monticos svetsnätverk erbjuder en mötesplats där du som arbetar inom svetsbranschen får möjlighet att träffa andra och utbyta erfarenheter.

http://montico.se/hitta-utbildning/seminarier-och-naetverk/svetsnaetverk/

 

Katrineholm fyller 100 år

Sedan 1917 har vi byggt Katrineholm tillsammans. Därför ska vi också fira tillsammans. 100-årskalaset är en unik möjlighet att bygga stolthet, delaktighet och stärka bilden av vårt Katrineholm, i och utanför staden. Jubileet ska bygga på medskapande. Det ska vara ett 100-årsjubileum för, om och med katrineholmare. Målet är att tillsammans skapa minnesvärda upplevelser.

www.katrineholm100.se